Financieel Archief

Bij het in gebruik nemen van een nieuw administratief systeem is het gebruikelijk om de oude gegevens in beperkte mate over te nemen. Door wettelijke eisen van de belastingdienst, maar ook door herroepingsrecht van de zorgverzekeraar moeten de oude gegevens voor langere tijd toegankelijk blijven. Ook overige debiteuren, zoals patiënten, kunnen vragen stellen over de door hun betaalde facturen. Door de diversiteit  aan vragen en de diepgang zijn gedetailleerde gegevens essentieel voor het effectief beantwoorden van de vraag. Financieel Archief voorziet in deze behoefte door gegevens in detail over te nemen en de relaties tussen de gegevens te behouden. Naast intuïtieve schermen zijn er ook diverse presentatie- en exportmogelijkheden  aanwezig om de gegevens in de juiste vorm op te vragen en te gebruiken.

Kwalitatieve informatie kan alleen plaats vinden als er geen gegevens verloren gaan bij de migratie vanuit de oude omgeving(en).  Bij het inrichten dragen wij er zorg  voor om de gegevens in de juiste context en volledigheid over te nemen.

Door de nieuwe privacy wetgeving hebben personen meer rechten gekregen om sturing te geven over hun eigen gegevens. Financieel Archief is hierop voorbereid en ondersteund bijvoorbeeld optimaal  het proces rondom ‘Recht op vergetelheid’.

Vaak krijgen wij te horen dat er geen bewerkingen meer plaats vinden op de historische gegevens. De werkelijkheid is minder waar en de behoefte blijft om in bepaalde gevallen een mutatie door te voeren. Dit is geen probleem voor Financieel Archief door de standaard aanwezigheid van uitgebreid rechtenbeheer, logging (audit-trail) en invoerschermen om het gehele proces te sturen.

Financieel Archief draagt ook sterk bij aan het besparen van de totale kosten op de oude omgeving(en). Reken maar eens uit wat het kost om de oude omgeving(en) beschikbaar te houden en denk daarbij bijvoorbeeld aan abonnementskosten, onderhoudskosten en serverkosten.